Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρείχε στη ΔΔΕ Αιτωλ/νίας
νέο server για τη φιλοξενία του νέου ιστοτόπου της.
Πλέον φιλοξενείται και λειτουργεί σε εξοπλισμό του ΠΣΔ.
Ελπίζουμε τα προβλήματα χαμηλής ταχύτητας που αντιμετωπίζατε να έχουν ξεπεραστεί.


Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα θέση...
Αν δεν μεταφερθείτε αυτόματα πατήστε εδώ.